Vítej poutníku

Daraijin Blog

Prosinec 2014

Slavné kolébky magie

27. prosince 2014 v 10:57 | Daraija |  Stránky Knihy Stínů
Rozhodla jsem se využít materiály z jedné mé seminární práce, která byla zaměřená na čarodějnictví a jeho historii...

Čarodějnictví bylo, a stále ještě je, rozšířené po celém světě. V dřívějších dobách, tedy před příchodem křesťanství, se ve velké míře objevuje především u třech národů- Egypťanů, Keltů a Germánů. Proto jsou považovány za kolébky magie.
Nikoho asi nepřekvapí, že na prvním místě stojí právě Egypt. Je snad nějaká jiná země obklopená tak velkým počtem záhad a tajemna?
Stačí si vzpomenout na pyramidy, nebo slavné kletby egyptských hrobek, které, ačkoli to většina historiků popírá, přetrvávají dodnes.
Egypt byl však významný pro rozvoj magie z jiného důvodu, přenesl totiž nedocenitelné poznatky tohoto tajného vědění. Jedním z významných artefaktů je např. Smaragdová deska, kde jsou uvedeny základní principy magie, někteří ji nazývají Otčenáš magie. Jejím autorem je údajne Hermes Trismegustos (Trojmocný).
O jeho osobě panuje spousta dohad a mýtu. Jedni říkají, že byl králem panujícím přes tři tisíce let právě díky oné desce, jiní zase že jde o spojení třech bohů-Thovta, Hermese a Merkura, a tak se v něm mísí moudrost egyptská, řecká ale i římská. Své jméno ale nese i z toho důvodu, že údajne přinesl základy alchymie, astronomie a magie.
Lidé mu připisují i mnoho dalších zásluh, jako je například první kalendář, nebo tvorba všech lidských jazyků.
V Egyptě ještě chvíli zůstaneme. Kromě Smaragdové desky, přispěl čarodějnicím ještě v dalších ohledech. Uvedeme si zde ten nejzajímavější, a to pyramidy.
Říkáte si, jak tyto velké hrobky mohly přispět magickému učení? Jednoduše, Egypťané totiž dobře znali moc, kterou pyramidy skrývají a odhalili ji okolnímu světu. (pyramidy najdeme samozřejmě i jinde, např. u Májů, ale ty egyptské jsou nejznámější, proto je zde uvádím)
Pyramidy mají prý velký vliv na řadu fyzikálních a biologických změn. Provádělo se několik experimentů, znáte nejspíš ten s žiletkou (tupá žiletka se postaví pod pyramidu určitých rozměrů a sama se zaostří), ale to není zdaleka jediná zvláštnost, květiny umístěné pod pyramidu prý lépe a rychleji rostou a dokonce prý dokáže léčit a příznivě působí na organismus všech živých tvorů.
Čarodějky tohoto faktu využívají také. Mluvila jsem s jednou nejmenovanou čarodějnicí, která mi potvrdila, že polodrahokamy upravené do tvaru pyramid mají daleko větší sílu, než ty klasicky kulaté. Jsou to prý skvělé energetické zářiče.
Léčivou moc pyramid používá i slavný české žokej Váňa, který nechává svého koně spát po velkou závěsnou pyramidou. Je možné, že právě proto je tak úspešný?
Když se bavíme o Egyptu, nemůžu nezmínit asi nejslavnější čarodějnici- Kleopatru.
Možná jsem vás tímto tvrzením šokovala, ale Kleopatra měla opravdu úctyhodný přehled v esoterickém světě. Kromě své oddanosti bohyni Isis, je známe také svými předtuchami, nebo chcete-li viděními. Ve snech prý častokrát spatřila budoucnost a to nejen svou, ale celé říše. Předem prý věděla, že bude César zavražděn a snažila se ho varovat, ten však na její slova nedal. Známá je také předpověď o její slávě, která potrvá i po její smrti.
Ale kromě schopnosti vidět budoucnost, je jí připisována i znalost magie a rituálů. Právě díky nim se jí údajne podařilo okouzlit Césara, když se k němu nechala donést zabalená v koberci. K tajemnému závoji kolem její postavy přispívá i fakt, že je toho jména právě sedmá.
Než se vydáme za tajemnými Kelty, dovolte mi se chvíli zastavit v Římě.
Řím sice není spojován s magií tak jako Egypt, ale i Řím byl pro dnešní esoterické vědění velkým přínosem. Nejvíce se zde rozvinula astrologie a věštění vůbec.
Právě astrologie, byla pokládána za královskou věšteckou vědu. Ale nemá zde své kořeny, jak by se mohlo zdát. První prameny se objevují už u Babyloňanů, kde k tomu určení kněží sledovaly jevy na obloze a předpovídali tak budoucnost.
Chvíli to však trvalo, něž vnikla v Mezopotámii sbírka o nebeských znameních, která se pokládá za základ astrologie. Avšak byli to Babyloňané, kdo zavedl zvěrokruh.
Mnohé teď asi napadne, že věšteckému umění přispěly slavné antické věštírny, které se objevují také v Řecku. Ale opak je pravdou. Orákula (antická věštírna) byla spíše velká snůška podvodu a klamu, která se skutečným věštěním má společný jen název. Opravdové vědmy a čarodějnice zůstávaly skryté v ústraní.
Naší další zastávkou budou slibovaní Kelti.
Tento národ nám stále zůstává trochu záhadou, protože po sobě nenechal žádné písemné památky, a ty co přece přetrvali, zničili Římané.
Hned na začátek je třeba říci, že Keltové nejsou staviteli slavného Stonehenge, ten pochází asi z doby 3200 před naším letopočtem a je dílem záhadné civilizace neolitické, Keltové v této době se teprve začínají vyvíjet.
Keltové jsou zakladateli přírodní podoby čarodějnictví a magie, ale velmi zajímavá je i jejich teorie o putování slunce znameními zvěrokruhu.
Tento velký sluneční rok trvá 25 827 let, každá cesta přes určité znamení prý odráží události na zemi, které se k příslušnému znamení vztahují. V době nástupu Keltů právě končilo období nadvlády Býka. Do té doby byl velkými etnickými skupinami uctíván právě býk. Jen si vzpomeňte na Apise, posvátného egyptského býka, krétské uctívače býků, okřídlené býky na branách Mezopotamských civilizací. S příchodem Keltů začíná období Berana. V této době potírají lidé v Egyptě dveře krví beránka, a řečtí hrdinové se vydávají hledat zlaté rouno.
Podle Keltů se v době prvních křesťanů a prvních námořních objevů, slunce přehouplo do znamení Ryb, kde bylo následné vystřídáno Vodnářem, který měl přinést kosmické objevy, nové vztahy mezi lidmi a snad i mimozemšťany. V tomto znamení se právě nacházíme.
Zda jde jen o náhody, nebo Keltové skutečně podle znamení slunečních roků dokázali určovat, co se stane za statisíce let, se můžeme jen domnívat.
Pojďme se však podívat na Kelty jako zakladatele přírodní magie.
Keltové jsou známí svým pozitivním vztahem ke stromům, pro Kelty nebylo nic neobvyklého, jít si ráno s nějakém stromem promluvit nebo ho obejmout. Výborně znali také léčivé ale i magické síly bylinek. Většina současných čarodějnic vám jistě potvrdí, že keltský herbář patří mezi ty nejlepší.
Však mimo to se vyznali i v zemském záření. Proto svá kultovní místa zakládali pouze tam, kde je radiace pozitivní.
Nejvíce znalí magie byli pochopitelně Druidové. Samotné označení Druid, znamenalo v irské keltštině ,,kdo mnoho ví" a v lidech probuzovalo úctu a obdiv. Stát se Druidem, totiž nebylo snadné. Studium trvalo 20 let, a navíc si učeň musel všechny poznatky pamatovat, zapisování vědomostí bylo totiž zakázáno. Bylo to hned z několika důvodů, jedním z nich je fakt, že se vědění neustále proměňuje a Druidi nechtěli, aby se stalo ustáleným dogmatem, ale bylo pořád aktuelní. Dalším důvod je, že si nepřáli, aby se tajné učení dostalo mezi nepovolané lidi. V neposlední řadě šlo také o procvičování paměti, což mělo udržet studenty v neustálém soustředění.
Pokud se vám podařilo ustát ono dlouhé studium, stali jste se nejen šamanem, knězem a filozofem, ale také lékařem, soudcem a prorokem. Asi vás překvapí, že se v tomto oboru uplatňovaly i ženy. Druidové zaujímali v kmenu nejvyšší postavení a na všech shromáždění promlouvali jako první i před kmenovým náčelníkem.
Druidové se dělili do složité hierarchie. Každý kmen měl jednoho hlavního Druida, ale také celou radu vyšších Druidů, která si volila předsedu.
Tato rada se scházela vždy, když bylo za potřebí, aby poradila nebo přímo zasáhla do chodu kmenu. Přednost však dávala řízení kmenu z pozadí.
Druidové žili z toho, co jim lidé dali, ale zase byli osvobozeni od vojenské služby a placení daní.
Druidové nižšího řádu, neboli ovates-ovatové, se dále dělili do osmi kategorií. Sencha byl vypravěč pohádek, který měl na starost uchovávání tradic, Kruitirové hráli na harfu, jejich hra měla přivádět posluchače k pláči, smíchu, spánku ale i smrti, Kainteové ovládali magický zpěv, dokázali jím žehnat i proklínat, vyznačovali se hrozivým hlasem, Britemové byli soudci, zákonodárci a často i vyslanci, Faithové zase předpovídali budoucnost, deogbairové znali jedy a halucinogenní drogy, skutečnými lékaři však byli liaigeové. Na nejnižším stupni hierarchie stáli filidové-pomocníci, drobní básníci a léčitelé, kteří se starali o přírodní jevy a sběr bylin.
Od Keltů pochází nejen už zmíněný herbář, ale také Ogam, neboli stromová abeceda. Jedná se o zvláštní druh písma, kde každé z písmen abecedy zastupuje určitý druh stromu. Jde z velké části o znaky skládající se z několika nebo jedné rovné čáry vyryté na svislou linku. Toto písmo se ale nepoužívalo k zapisování básní a mýtů, sloužilo výhradně pro magické úcely, zejména věštění.
Poslední kolébkou magie jsou Germáni.
Asi vás napadne, čím jsou pro magii přínosem. Ano, správně-runami.
Germáni je sami pokládali za cosi tajemného, za písmo přicházející od samotných bohů a právě proto byly runy především magickým písmem, sloužilo tedy k zápisům kouzel. Různé runové nápisy najdeme na zbraních, amuletech, kamenných památkách i skalních stěnách. V dnešní době jsou runy využívané převážně k věštění a výrobě amuletů. Některé čarodějky jimi dodnes píší svá zaříkadla, což mi potvrdila převaha dotazovaných čarodějek. Shodují se také na tom, že když je kouzlo zapsáno jiným písmem, než jaké obvykle používáme, znásobí se jeho úcinek.

S příchodem křesťanství byly runy označeny jako nástroj ďábla a rázně se s nimi skoncovalo. Na Islandě byli ještě koncem sedmnáctého století upalováni lidé, u kterých se runy našli. Ale i přes to všechno naštěstí přetrvaly až do současnosti.

57.díl - Potkaní vlog

13. prosince 2014 v 13:21 | Daraija |  Youtube seriál Čarodějnictví v praxi
Slibovaný díl o ubykaci mých potkaních miláčků. Pokud nejsme mivovníci myší, raději se ani nedívejte.
Opět se jedná o starší video, uvidíme na něm tedy ještě Pheobe, které už mezi námi není...


56.díl - Nakupovací vlog

13. prosince 2014 v 13:18 | Daraija |  Youtube seriál Čarodějnictví v praxi
Trochu opožděně ale přeci, tento díl měl být už dávno v éteru ale nějak jsem na něj zapomněla...


Sbohem Pheobe

1. prosince 2014 v 14:08 | Daraija |  Magický deník
Se žalem v srdci oznamuji, že 26.11. odešla na druhý břeh naše potkaní kamarádka a sestřička Pheobe. Všichni doufáme, že je jí dobře a těšíme se, až se v dalším životě potkáme.

Jedna vzpomínková fotka... tady byla Pheobe ještě mladá... (Pheobe bílá, Piper černá)


55. díl : Děkovací vlog

1. prosince 2014 v 13:43 | Daraija |  Youtube seriál Čarodějnictví v praxi
Tento vlog je věnovaný především paní Věře, ještě jednou moc děkuji =)


54.díl : Samhainový dort

1. prosince 2014 v 13:39 | Daraija |  Youtube seriál Čarodějnictví v praxi
V tomto díle vám představím recept na slibovaný Samhainový dort, což je tradiční pochoutka na Samhain.

Suroviny:
1 hrnek rozpuštěného másla
1 hrnek cukru
4 vejce
3 hrnky mouky
kypřící prášek
půl lžičky pomerančové nebo citronové kůry
3 lžíce mléka
půl středně velké dýně
badydán. kakao
symboly na zapečení